Κυριακή, 24 Ιουνίου 2018

Αξιοπρεπή και Εύρωστη Πατρίδα Ελλάδα



Αριστερά;
Δεξιά;
Κέντρο;
Σοσιαλισμός;
Κομουνισμός;
Καπιταλισμός;
Δημοκρατία;
Φιλελεύθεροι;
Εθνικιστές;
Δημαγωγοί;
Λαϊκιστές;
 
Τι νόημα έχουν όλα αυτά, 
χωρίς
Αξιοπρεπή και Εύρωστη 
Πατρίδα Ελλάδα;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

OnLine Press by YannisM

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Υποστηρίζω το δικαίωμα στην πληροφορία και αγωνίζομαι για αυτόν τον σκοπό. Συλλέγω χρήσιμες πληροφορίες και τις μοιράζομαι με Φίλους και Συνεργάτες. Επικοινωνώ Πληροφορώ Ενημερώνω Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ενημέρωσης μέσω Διαδικτύου